Vi har i mange år været blandt de bedste efterskoler, og vores ambitionsniveau bliver ikke mindre. Vores klare forventninger, rammer og regelsæt skaber tryghed for alle; elever, forældre og ansatte. Eleverne oplever en undervisningsform, der sætter læring, selvstændighed og samarbejde højt på dagsordenen, hvilket ruster dem til deres videre uddannelse.

Følg os på sociale medier

Vores aktiviteter bygger på værdierne tryghed, tillid og tolerance

På Flemming Efterskole skaber vi tillid ved, at vi har en grundlæggende tiltro til hinanden, og at vi sammen skaber en positiv udvikling for både den enkelte og for fællesskabet. Tolerance skabes, når man fordomsfrit indgår i et forpligtende fællesskab, og man lærer at acceptere hinandens forskelligheder. Vi tror på, at vi på den måde skaber optimale rammer for udviklingen af den enkelte elev og for fællesskabet.

Vi ønsker at understøtte en positiv udvikling af den enkelte elev ved at styrke selvværdet og livslysten, og vi ønsker at understøtte fællesskabets udvikling ved hjælp af respekt og ansvar for hinanden i dagligdagen. Vi erkender vigtigheden af, at både den enkelte elev og det store fællesskab får oplevelser og udfordringer, der sikrer såvel faglig dygtiggørelse som personlige kompetencer.

Vi vægter både det sociale miljø og de fysiske rammer højt, så arbejdsmiljøet og kulturen er til glæde for både elever og lærere. Lærerne har stor frihed i deres arbejde, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes behov og individuelle læring.

Fokus på trivsel

Godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Højt fagligt niveau

Sparring med dygtige kolleger

Work-life balance

Masser af fleksibilitet i jobbet

Der er ikke noget ledigt job lige nu

Men send os gerne en uopfordret ansøgning

Har du lyst til at arbejde sammen med os?
Så send en uopfordret ansøgning til os i dag.

Vil du vide mere
så klik her
Udfyld nedestående formular så kontakter vi dig